ดอกสัก

ขอใช้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา


 
 

ภาพการใช้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ติดต่อขอเช่าพื้นที่ 053-943-626