ดอกสัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 22 รายการ
 
 
เชิญรับชม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ : พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่
เชิญรับชม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ : พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ "พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่" ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักถึงพระปรีชาชาญของเหล่าบรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในอดีต ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์มาณพ มานะเเซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.   รับชมเเละติดตามผ่าน Facebook Page :CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. https://www.facebook.com/CMULHM
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565 • การดู 39 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A (86.70 คะแนน) ในงานประกาศรางวัล "CMU-ITA AWARD 2022" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting 
เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2565 • การดู 94 ครั้ง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัดสินรางวัล  อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565 ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัดสินรางวัล อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565 ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565  ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดี จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ผู้ส่งเสนอชื่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย และได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มรดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชน บุคคล หรือองค์กร ในระดับดี และกำหนดที่จะมีพิธีพระราชทานรางวัล โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปี พ.ศ 2566  ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดในภายหลังต่อไป สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. นั้น ดำเนินการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ โดยการย้ายจากที่ตั้งเดิมเพื่อมาอนุรักษ์ไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การดูแล และกำกับของ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นรูปแบบการอนุรักษ์ การจัดทำแบบสถาปัตยกรรม การซ่อมแซมด้วยเทคนิคฝีมือช่างด้วยวิธีดั้งเดิมโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายในอาคารมีการจัดแสดงและสื่อความหมายด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบ workshop และเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบ onsite และรูปแบบ online  
เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2565 • การดู 401 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกหรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกหรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเสนอประวัติผลงานเพื่อดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา จำนวน 6 สาขาได้แก่  1. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. สาขาภาษาและวรรณกรรม 3. สาขาทัศนศิลป์ 4. สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 5. สาขาศิลปะการแสดง หรือการขับขานพื้นบ้าน 6. สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเสนอประวัติผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือก ฯ โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 638 Facebook Page: CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และ Line ID : @ane3145a 
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2565 • การดู 474 ครั้ง
ขอเชิญชมสาธิตการประดิษฐ์ Lanna Crafts Online Workshop
ขอเชิญชมสาธิตการประดิษฐ์ Lanna Crafts Online Workshop

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมสาธิตการประดิษฐ์ Lanna Crafts Online Workshop ผ่าน Facebook Page CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ช่วงเวลา 10.00 -11.00 น.  - ตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือย 21 มกราคม 2565 --> รับชมคลิปย้อนหลังClick!! - ว่าวอีลุ้ม 25 กุมภาพันธ์ 2565 --> รับชมคลิปย้อนหลังClick!! - ดอกไม้ประดับต้นึัวตาน --> รับชมในวันที่ 18 มีนาคม 2565 - ตุงปีเปิ้ง --> รับชมในวันที่ 8 เมษายน 2565 - สานพัด --> รับชมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 - ส้อมดอก --> รับชมในวันที่ 17 มิถุนายน 2565  - ตุงใย --> รับชมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.           
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 181 ครั้ง
คลิปแนะนำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิปแนะนำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนงานภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การบริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  วิสัยทัศน์  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน พันธกิจ 1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และสร้างรากฐานสู่ล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 2. บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน  
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 257 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019 คลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019 ดังนี้   - การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟสที่ 1 --> Click! - การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟสที่ 2 --> Click! - เกร็ดความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (สล่าล้านนา) --> Click! - การเสวนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) --> Click! - นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน --> Click! - วีดิทัศน์ “ถอดบทเรียนการซ่อมแซมสู่แม่แบบการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา" --> Click!        
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 428 ครั้ง
สื่อการสอนภาษาต่างประเทศแบบ e-Learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา Inta and Galae Family
สื่อการสอนภาษาต่างประเทศแบบ e-Learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา Inta and Galae Family

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันภาษา จัดทำสื่อการสอนภาษาต่างประเทศแบบ e-Learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา Inta and Galae Family จำนวน 4 ตอน เพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมศึกษา เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควบคู่ไปกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชาวล้านนา โดยสามารถศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ Inta and Galae Family | Episode 1 : Our Family --> https://cmu.to/WAsDT Inta and Galae Family | Episode 2 : Let's visit grandpa and grandma's house in a countryside--> https://cmu.to/X77c1 Inta and Galae Family | Episode 3 : Family Dinner with Khantoke --> https://cmu.to/9j17L Inta and Galae Family | Episode 4 : Visit the first temple in Ching Mai -->  https://cmu.to/CVlFP
เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2564 • การดู 279 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเทียวเพื่อการเรียนรู้  ในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเทียวเพื่อการเรียนรู้ ในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 185 สถานประกอบการ ผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบ Virtual Live โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  (Attraction) รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการสร้างมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง  รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เป็นรางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการประกวดเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ในปี 2564 นี้ มีสถานประกอบการสนใจเข้าร่วมสมัครประกวดกว่า 346 แห่ง จาก 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว และประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ประสบประการณ์ด้านการท่องเที่ยว ร่วมพิจารณาคัดเลือก และได้นำเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณาด้วย  
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 • การดู 685 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. มุ่งมั่นดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการรวมไปถึงการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน รวมทั้งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านบริการจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม         การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการรับรองพื้นที่ที่ครอบคลุมการดำเนินการของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และบริเวณอาคารสำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บนพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด           ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากการวางระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเกิดจากความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ในความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการและบริการของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และอาคารสำนักงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อและจัดจ้างที่แผนการปฏิบัติไปตามกฏหมายและเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) อีกทั้ง ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นับได้ว่าการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 นี้ เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้นโยบายสำนักงานสีเขียว และร่วมกันผลักดันให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน           สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคาร 2 ที่ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2564 • การดู 613 ครั้ง
แจ้งช่องทางการติดต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
แจ้งช่องทางการติดต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระลอกใหม่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จึงขยายเวลาการงดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชม (ชั่วคราว) ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และขอแจ้งช่องทางการติดต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามช่องทางการติดต่อดังนี้  1. ทางโทรศัพท์ สำนักงานฯ 053 943 624-5 ,พิพิธภัณฑ์ฯ 053 943 626 2. Facebook Page: CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 3. Line @ : @ane3145a 4. Email: artculture.cmu@gmail.com
เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2564 • การดู 293 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health: SHA) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health: SHA) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health: SHA) ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยวิถีใหม่ (New Normal)  ตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งมาตรฐานเบื้องต้นของสถานประกอบการประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1.สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3.การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมาตรการในแต่ละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เป็นหนึ่งในสี่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานดังกล่าว โดยพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย  สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 943 626 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/CMULHM 
เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2564 • การดู 796 ครั้ง