ดอกสัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 13 รายการ
 
 
ประกาศ: ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
ประกาศ: ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ------------------------------ ตาม ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้แก่   นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564       
เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2564 • การดู 23 ครั้ง
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดและยังมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้ควบคุมได้ยากนั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงของดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9-24 มกราคม 2564   ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564    ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2564 • การดู 55 ครั้ง
เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำในเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ ผ่านสื่อนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนิทรรรศการจำนวน 5 ห้อง ดังนี้ - ห้องที่ 1 วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ - ห้องที่ 2 รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของคุณมาลินี - ห้องที่ 3 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย - ห้องที่ 4 บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว - ห้องที่ 5 สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) แบ่งเป็นวันละ 4 รอบ ดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. - รอบที่ 2 เวลา 11.30 น. - รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. - รอบที่ 4 เวลา 15.30 น. เเละปิดเวลา 16.15 น. (เข้าชมได้รอบละ 5 ท่านขึ้นไป เเต่ไม่เกิน 15 ท่าน) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943-626
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 • การดู 135 ครั้ง
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020 ตั้งอยู่บนถนนคันคลองชลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมและอนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา ซึ่งมาจากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (เรือนลุ่มแม่น้ำปิง) โดยเจ้าของเรือนและทายาทได้บริจาคไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และนำมาปลูกสร้างใหม่ไว้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และได้อนุรักษ์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนทุกหลังให้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เรือนทุกหลังจะมีอายุเกือบร้อยปีและมากกว่าร้อยปี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันตามยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่ปลูกสร้าง นับได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและประเทศชาติ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงเรือนโบราณล้านนา 10 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาที่สมบูรณ์ สำหรับการให้บริการแก่สาธารณชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้มาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งกว่า 7 ไร่  ในบริเวณโดยรอบจะมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ ทำให้มีบรรยากาศสงบและร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมต่างๆ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ มองเห็น และสัมผัสรูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนโบราณทุกหลังอย่างใกล้ชิด และได้เรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ ภาพถ่าย และองค์ประกอบต่างๆ ของเรือนที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ผู้เข้าชมจะสามารถจินตนาการและย้อนระลึกถึงความเป็นอยู่ของคนล้านนาผ่านเรือนโบราณ ประกอบด้วย 1. เรือนทรงอาณานิคม (ป๋าคิว) 2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) 3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 4. เรือนกาแล (พญาวงศ์) 5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) 6. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 7. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 9. เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง 10. เรือนเครื่องผูก รวมทั้งยุ้งข้าวสารภี ยุ้งข้าวเปลือย ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์) และยุ้งข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ยังมีบริการด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (event) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ ประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้ วันเวลาเปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ปิดทำการ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์) อัตราค่าเข้าชม :           - บุคคลทั่วไป คนละ 20 บาท           - นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท           - พระภิกษุ และผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าชมฟรี/ยกเว้นค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 053 943 625-6 การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนคันคลองลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม/ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพยอม ประมาณ 50 เมตร) 
เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 • การดู 257 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C ASEAN Auditorium) อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ที่จัดขึ้นโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จัดแสดงเรือนและอาคารโบราณซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) เคลื่อนย้ายจากแหล่งปลูกสร้างเดิมมาจัดแสดงในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีความร่มรื่นของต้นไม้เก่าแก่นานาพรรณ โดยเรือนที่นำมาจัดแสดงได้รับการบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ทั้งนี้ เรือนแต่ละหลังที่ได้รับมาจะใช้วิธีการชะลอนำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งอยู่ในความดูแลของของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้คงสภาพโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเดิมมากที่สุด เรือนแต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลาที่ได้ปลูกสร้าง มีอายุประมาณเกือบและกว่าร้อยปี อันทรงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดแสดงฯ มีความประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนเหล่านี้ ผ่านการเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลความรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา มาสัมผัส เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบริการสาธารณชน ทั้งจากสถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนในทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ยังมุ่งเน้นการดำเนินการบูรณาการกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ วารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย   โดยพิพิธภัณฑ์มีจุดเด่นในเรื่องเรือนและอาคารโบราณ ซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์ฯ นิทรรศการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี อาหารการกิน การอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย ฯลฯ)       ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สามารถติดต่อได้ที่ 053 943625-6    
เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2563 • การดู 1,078 ครั้ง