ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2178 รายการ
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Lanna Crafts Online Workshop ในหัวข้อ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Lanna Crafts Online Workshop ในหัวข้อ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนรับชมเเละลงมือเรียนรู้ สร้างสรรค์ปฏิบัติกิจกรรม Lanna Crafts Online Workshop ในหัวข้อ "การตกเเต่งผ้าด้วยลูกเดือย" ศิลปะการปักลูกเดือย ตกแต่งลวดลายให้ทันสมัย ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่าน Facebook Live : CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. --> https://www.facebook.com/CMULHM/ สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อชุดเซ็ทอุปกรณ์ปักลูกเดือยพร้อมปฏิบัติ ในราคา 120 บาท (รวมค่าจัดส่ง) สามารถสั่งซื้อได้ทาง inbox --> คลิกที่นี่  หรือ 053 943626 โดยชุดฝึกปฏิบัติจะประกอบไปด้วย 1. ลูกเดือยสำหรับประดับตกเเต่ง 3 ขนาด 2. ผ้าสำหรับปักลูกเดือย 3. ด้าย สีเเดง ขาว เหลืองพร้อมเข็ม 4. ดินสอสำหรับขีดผ้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 053 943626 Line Official : @ane3145a
เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2565 • การดู 17 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศาลาวัฒนธรรม ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่      1) นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      2) นางสาววาสนา มาวงค์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      3) นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2565 • การดู 15 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศาลาวัฒนธรรม ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่      1) นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      2) นางสาววาสนา มาวงค์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      3) นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2565 • การดู 44 ครั้ง
กิจกรรม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”
กิจกรรม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”  โดยมีรองศาสตราจารย์ มาณพ มานะเเซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละอาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน อาจารย์ประจำสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ บอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนาในฤดูหนาว ภูมิปัญญาล้านนาในการบริหารจัดการน้ำ และเหมืองฝายล้านนาในอดีต ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564  รับชมย้อนหลังผ่าน https://www.facebook.com/CMULHM/videos/434663414806121      
เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 • การดู 61 ครั้ง