ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 1801 รายการ
 
 
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ อาคารสำนักงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่      1) นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      2) นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2564 • การดู 24 ครั้ง
ประกาศ: ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
ประกาศ: ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ------------------------------ ตาม ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้แก่   นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564       
เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2564 • การดู 23 ครั้ง
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดและยังมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้ควบคุมได้ยากนั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงของดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9-24 มกราคม 2564   ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564    ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2564 • การดู 55 ครั้ง
เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำในเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ ผ่านสื่อนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนิทรรรศการจำนวน 5 ห้อง ดังนี้ - ห้องที่ 1 วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ - ห้องที่ 2 รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของคุณมาลินี - ห้องที่ 3 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย - ห้องที่ 4 บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว - ห้องที่ 5 สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) แบ่งเป็นวันละ 4 รอบ ดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. - รอบที่ 2 เวลา 11.30 น. - รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. - รอบที่ 4 เวลา 15.30 น. เเละปิดเวลา 16.15 น. (เข้าชมได้รอบละ 5 ท่านขึ้นไป เเต่ไม่เกิน 15 ท่าน) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943-626
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 • การดู 135 ครั้ง
งานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว”
งานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว”

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดงานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว”  ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำในเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ ผ่านสื่อนวัตกรรมดิจิทัล สร้างคุณค่าและสร้างการรับรู้ให้กับพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้จัดงานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของเรือนอาณานิคม จากสำนักงานมาเป็นหนึ่งในเรือนอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ฯ บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว (คิวรีเปอล์) และวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการแบบสื่อดิจิทัล mapping โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดตัวแบบไม่เป็นทางการ (Soft Launch) เพื่อทดสอบระบบและเนื้อหาภายในของนิทรรศการ ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ในปี พ.ศ.2564   นิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิต การกิน การอยู่ สังคม วัฒนธรรมของเชียงใหม่ในยุคอาณานิคม รวมถึงประวัติศาสตร์การค้าไม้ และสถาปัตยกรรมล้านนาในยุคอาณานิคม และครอบครัวตระกูลคิวรีเปอล์เมื่อครั้งอาศัยอยู่ในเรือนอาณานิคม (คิวรีเปอล์) โดยมีการใช้สื่อนวัตกรรมดิจิทัลแบบ Mapping ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมสื่อดังกล่าวมาช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ประกอบไปด้วยห้องนิทรรรศการ จำนวน 5 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ ห้องที่ 2 รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของคุณมาลินี ห้องที่ 3 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย     ห้องที่ 4 บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว ห้องที่ 5 สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม การเข้าชมนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)  แบ่งเป็นวันละจำนวน 4 รอบ ดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 9.30 น. - รอบที่ 2 เวลา 11.00 น. - รอบที่ 3 เวลา 13.30 น.   - รอบที่ 4 เวลา 15.00 น.     **เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป** สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943-626 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 • การดู 193 ครั้ง