ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2582 รายการ
 
 
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Lanna Crafts Workshop ตัดตุง ตั๋วเปิ้ง
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Lanna Crafts Workshop ตัดตุง ตั๋วเปิ้ง

 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Lanna Crafts Workshop “ตัดตุง ตั๋วเปิ้ง” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566  เพื่อใช้ในประเพณีสงกรานต์ โดยตุงตั๋วเปิ้ง จะเป็นตุงที่มีการเพิ่มลวดลาย 12 ราศี ใช้รูปสัตว์ 12 นักษัตรแทนในรอบ 12 ปี บนตัวตุง โดยนำความสร้างสรรค์มาประยุกต์ให้เข้ากับอัตลักษณ์ล้านนา จากตุงแบบดั้งเดิมนำมาปรับประยุกต์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า โดยออกแบบเป็นลวดลาย 12 นักษัตร การฝึกปฏิบัติมีจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 10.00 -12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 170 บาท (รวมวัสดุอุปกรณ์/อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม)  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง : https://cmu.to/wmuR5 ภายในวันที่ 6 เมษายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 943 625-6
เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2566 • การดู 23 ครั้ง
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

ACCL No Gift Policy สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ซึ่งสอดรับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  ดังมีรายละเอียดดังแนบ
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 • การดู 82 ครั้ง
มช.  เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566
มช. เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นส่วนงานประสานงานหลักในการจัดเตรียมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 237 ครั้ง