ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 1916 รายการ
 
 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2564 • การดู 28 ครั้ง
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564 หรือไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 72 / 2564 เรื่องมาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยให้โรงเรียนหรือสถานการศึกษาทุกประเภท งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด กอปรกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Work from Home)  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามข้อมูล 053 - 943626
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 • การดู 50 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564 • การดู 57 ครั้ง
กิจกรรม  Happy Society ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาบริการ และผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้ โครงการ Happy CPAC องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2564
กิจกรรม Happy Society ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาบริการ และผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้ โครงการ Happy CPAC องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 1000 ขวดเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จิตอาสาการให้บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 • การดู 76 ครั้ง
การฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเลขานุการสำนักหอสมุด เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 • การดู 59 ครั้ง
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาทิ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 • การดู 54 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 1 มิถุนายน 2564 นี้
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 1 มิถุนายน 2564 นี้

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมให้ผู้เยี่ยมชมได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ามกลางเรือนโบราณล้านนาและนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ ในขณะที่ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย COVID-19 ด้วยมาตรการความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ฯ รายละเอียดการเข้าชม เปิด : วันจันทร์-วันอาทิตย์ (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. อัตราค่าเข้าชม : บุคลคลทั่วไปคนละ 50 บาท  นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุกว่า 60 ปีขึ้นไปคนละ 20 บาท Location : https://bit.ly/3ba3uvw  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ  สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ 053 - 943626 หมายเหตุ* ของดให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน *
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2564 • การดู 239 ครั้ง