ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 374 รายการ
 
 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2564 • การดู 28 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564 • การดู 56 ครั้ง
กิจกรรม  Happy Society ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาบริการ และผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้ โครงการ Happy CPAC องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2564
กิจกรรม Happy Society ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาบริการ และผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้ โครงการ Happy CPAC องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 1000 ขวดเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จิตอาสาการให้บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 • การดู 76 ครั้ง
การฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเลขานุการสำนักหอสมุด เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 • การดู 58 ครั้ง
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาทิ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 • การดู 54 ครั้ง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สล่าสร้างสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สล่าสร้างสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สล่าสร้างสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา โดยมีอาจารย์จุลพร นันทพาณิช (ผู้ก่อตั้งบริษัทป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด) อาจารย์พิเศษประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการบรรยาย เรื่อง "เรือนไม้ : ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้" และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้ในสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา" และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวขอบคุณหน่วยงานร่วมจัด วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2564 • การดู 175 ครั้ง
โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน)
โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน)

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน) โดยได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน และได้หารือแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการพัฒนาพื้นที่เพื่อความยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้นสล่าแดง อำเภอแม่วาง, ชุมชนเรือนโบราณล้านนา อำเภอสันป่าตอง, ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไตลื้อบ้านใบบุญ อำเภอดอยสะเก็ด, และชุมชนผลิตสาดแหย่งบ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 
เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2564 • การดู 218 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณามอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 การขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2564 การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และโครงการระดมทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2564 • การดู 172 ครั้ง
กิจกรรม Happy Body บรรยายให้ความรู้เรื่อง
กิจกรรม Happy Body บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรมกับการดูแลตัวเอง"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม Happy Body การรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรมกับการดูแลตนเอง" โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนางสาวสุภางค์ เมืองแก้ว พยาบาลอาชีวอนามัย คลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิทยากรบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ  Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการทำงานและการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2564 • การดู 178 ครั้ง
ร่วมต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
ร่วมต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  และนายฌอน โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ และคณะฯ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม) และคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินการของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2564 • การดู 231 ครั้ง
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019–2021 (ระยะที่ 2)
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019–2021 (ระยะที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมประกอบพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อขอขมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ภายใต้โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (ระยะที่ 2) และทุนรางวัล AFCP 2019–2021 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2564 • การดู 183 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาที่ลงเรียนกระบวนวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน และจัดแสดงหุ่นล้านนาสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564 • การดู 109 ครั้ง
ต้อนรับอาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ
ต้อนรับอาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งคณะ ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ด้วยสื่อสมัยใหม่ (Museum Application) และแนวทางการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 220 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยและภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 171 ครั้ง
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพของสำนักฯ ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและทำการบรรยาย
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 132 ครั้ง