ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 436 รายการ
 
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ  ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด ผ่านกิจกรรม Museum Meeting 2021 โดยมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ รวม 67 แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการออกแบบกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม รวมไปถึงส่งมอบความรู้ ประโยชน์ และสามารถต่อยอดให้กับสังคมได้ ซึ่งกิจกรรม Museum Meeting 2021 จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 • การดู 58 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมพัฒนาบุคลากร เตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมพัฒนาบุคลากร เตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทัล การลงรายการจดหมายเหตุ และการใช้งานระบบ Chaing Mai University Dgital Collections ที่จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุด มช.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลในทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้งาน จัดเก็บ สืบค้น เรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับชุดกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย และเพื่อการลงรายการจดหมายเหตุดิจิทัลบนคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างถูกต้อง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 • การดู 27 ครั้ง
ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นางสาว ปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 301 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2565
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2565

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2565  เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรก  โดยจัดกิจกรรมพิเศษให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โดยไม่เสียค่าเข้าชม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประดิษฐ์งาน Crafts Workshop "สานส้อมดอก ตอกล้านนา" เครื่องประดับดอกไม้ จักสานไม้ไผ่ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ พิพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 332 ครั้ง
พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565 • การดู 310 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร "การถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการในหลักสูตรการถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลลวงเหนือ ได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพและสามารถต่อยอดการขายสินค้าหัตถรรมทางออนไลน์ และยกระดับสินค้าให้สามารถขายได้ในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2565 • การดู 292 ครั้ง
กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 8 กันยายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาทิ ดนตรีล้านนา หุ่นกระบอกล้านนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนา และการฟ้อนรำล้านนา และการทัศนศึกษาวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2565 • การดู 290 ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน  
เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 • การดู 336 ครั้ง
พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี  ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2553 จนถึง 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งทั้งสองท่านได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในการบริหารและพัฒนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีผลงานในการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรสำนักฯ อดีตบุคลากรผู้อาวุโสสำนักฯ และลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่    
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 • การดู 548 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 353 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 331 ครั้ง
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ ภายใต้โครงการเรือนพื้นถิ่นล้านนา “เฮือนเก่า เฮาฮักษา” ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเรือนโบราณที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ในชุมชนสันป่าตอง จำนวน 10 หลัง ได้แก่      1. เฮือนป้อน้อยสิงห์แก้ว โดย พ่อครูโพธิ์ทอง คำภีระ      2. เฮือนแสนคันธา โดย พ่อทนายถวิล ไชยมณี      3. เฮือนป้อตุ้ยหนานทิม โดย แม่อำนวย โพธิ      4. เฮือนป้ออุ๊ยนวล แม่อุ๊ยปุ๊ด โดย แม่เทียมตา วิธุรัตน์      5. เฮือนแปแม่ครูพรพิมพ์ โดย แม่ครูพรพิมพ์ ไชยยารักษ์      6. เฮือนเชียงบุญ โดย แม่ครูอาภรณ์ สุวรรณเลิศ      7. เฮือนแม่อำพร โดย แม่อำพร เรือนมูล       8. เฮือนป้อตุ้ยใส่ – ตุ้ยปัน จันทร์ไชย โดย พ่อบุญธรรม สิงห์กันท์      9. เฮือนแสนกุย มหาอินทร์ โดย อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์      10. เฮือนป้อน้อยคำ โดย ร้อยตำรวจตรีเพชร เรือนจันทร์      โดยเรือนโบราณในชุมชนสันป่าตองทั้ง 10 หลัง นี้ได้ร่วมดำเนินการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการจัดการเรือนโบราณล้านนา กับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดเก็บเป็นคลังความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งชุมชนสันป่าตองเป็นชุมชนนำร่อง ที่ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหอศิลป์สันป่าตอง โดยมีอาจารย์รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ เป็นผู้นำสำคัญที่มีส่วนช่วยอย่างมาในการร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณ และพัฒนาร่วมกันกับเจ้าของและทายาทเรือนต้นแบบทั้ง 10 หลัง จนมีความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะอนุรักษ์เรือนโบราณภายในชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการเรือนโบราณล้านนาในอนาคตต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 • การดู 145 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่      1. พระครูปลัดสุวัฒจริยคุณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม      2. พระครูโสภณกิตติวัฒน์ สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน      3. พระเบญจิมิน จิระธัมโม สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา      4. นางเพ็ญสุภา สุขคตะ สาขาภาษาและวรรณกรรม      5. นายสมเพชร มะโนริน สาขาทัศนศิลป์      6. นายทรงชัย สมปรารถนา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน  
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 • การดู 106 ครั้ง
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริม รักษา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทายาทเจ้าของเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานยังได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศให้กับชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณูปการให้กับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคุณนงเยาว์ อินทวัน เป็นผู้แทนรับมอบ  นอกจากนี้ ยังได้มีการแสดงชุด "ลาว ม่าน ล้านนา" โดยมีการขับร้องเพลง ลาวดวงเดือน โดยรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักฯ การบรรเลงเพลง "เจ้าพระยาสู่อิรวดี" โดยอาจารย์นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล การบรรเลงเพลง เจ้านางน้อย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติพล กันตีวงศ์ การบรรเลงเพลงมยุราภิรมย์ และแสดงฟ้อนรำ โดย ดร.ตวงพร มีทรัพย์ คณะวิจิตรศิลป์ และวงดนตรีบรรเลง String Ensemble ควบคุมโดยอาจารย์สมัคร กาใจคำ ณ บริเวณหน้าเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอร์) อีกด้วย - รับชมไฮไลท์VDO งานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. --> https://cmu.to/WZZE5 - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง ลาวดวงเดือน ขับร้องโดย รศ.มาณพ มานะแซม --> https://cmu.to/Z0ch7 - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี โดยอาจารย์นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล-- > https://cmu.to/XmyEu - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง เจ้านางน้อย โดย ผศ.ดร.ธิติพล กันตีวงศ์ --> https://cmu.to/GUt-0 - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง เพลงมยุราภิรมย์ แสดงฟ้อนรำโดย ดร.ตวงพร มีทรัพย์ -- > https://cmu.to/FAOIc    
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 • การดู 142 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ได้แก่ กรรมการอำนวยการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) และกรรมการอำนวยการ (ผู้บริหารสำนักฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก: ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง: มีนาคม - กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 • การดู 145 ครั้ง