ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 490 รายการ
 
 
งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย  มหาเอก
งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย  มหาเอก

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยชัยงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย  มหาเอก  รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  อดีตผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. 
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2566 • การดู 147 ครั้ง
ร่วมต้อนรับราชองครักษ์ประจำพระองค์และคณะจากสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่การสำรวจที่หมายเตรียมการรับเสด็จฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมต้อนรับราชองครักษ์ประจำพระองค์และคณะจากสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่การสำรวจที่หมายเตรียมการรับเสด็จฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี และศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนนาสร้างสรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์และคณะจากสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่การสำรวจที่หมายเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 (เป็นการส่วนพระองค์) โดยมีนายวีรพงศ์ฤทธริ์อด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 • การดู 48 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
ร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนนาสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ในพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลาธรรม มช. 
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 • การดู 45 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา”  (เรือนเครื่องผูก)  
พิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา”  (เรือนเครื่องผูก)  

พิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา”  (เรือนเครื่องผูก)  โดยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 09.30 น.  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.  เปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา”  (เรือนเครื่องผูก)  โดยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 09.30 น.  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 4 กันยายน 2566 • การดู 204 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 ที่เข้าตรวจประเมินลงพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่ได้ผ่านการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 รอบ Prescreen (เบื้องต้น) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่จากการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย นำโดยคุณวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการตรวจประเมินดังกล่าว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 • การดู 2,220 ครั้ง
พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา (12 สิงหาคม 2566)
พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา (12 สิงหาคม 2566)

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน กล่าวขอบคุณ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ อาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน 
เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2566 • การดู 250 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา  (12 สิงหาคม 2566)
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา (12 สิงหาคม 2566)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา (12 สิงหาคม 2566) โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ เป็นประธานในพิธีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมกันนี้  รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2566 • การดู 429 ครั้ง
มช. ชูภูมิปัญญาล้านนาสร้างสรรค์ ร่วมกับ มอ. ชูเอกลักษณ์อาณาจักรลังกาสุกะ เฉิดฉายในเทศกาล Russian Creative Week. Moscow Fest ณ ประเทศรัสเซีย
มช. ชูภูมิปัญญาล้านนาสร้างสรรค์ ร่วมกับ มอ. ชูเอกลักษณ์อาณาจักรลังกาสุกะ เฉิดฉายในเทศกาล Russian Creative Week. Moscow Fest ณ ประเทศรัสเซีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะกรรมการพันธกิจสากล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำภูมิปัญญาล้านนาสร้างสรรค์ “From Local Wisdom to Global Living” นำเสนอผ่านหัตถกรรมเครื่องไม้เคลือบยางรัก เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง และ งาน "ทอแสง" สิ่งทอถักสีเรืองแสง เผยแพร่ความงามของวัฒนธรรมล้านนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรลังกาสุกะด้วยแนวคิด “From Local Wisdom to Global Peace” ผ่านการสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าบาติก บินลัดฟ้า เข้าร่วมเทศกาล "Russian Creative Week. Moscow Fest" ณ พาวิลเลียนประเทศไทย สวนสาธารณะ Gorky Park กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และนายพิทักษ์ ทนาบุตร นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสมาชิกเครือข่าย ทปอ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอภูมิปัญญาของอาณาจักรล้านนาด้วยแนวคิด “From Local Wisdom to Global Living” ผ่านหัตถกรรมเครื่องไม้เคลือบด้วยยางรัก เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง รวมถึงสิ่งทอถักสีเรืองแสง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรลังกาสุกะด้วยแนวคิด “From Local Wisdom to Global Peace” ผ่านการสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าบาติก พร้อมทั้งนำเสนอวิถีชีวิตผ่านแผ่นพับ เช่น เรือกอและ เวาบูลัน หนังตะลุง เครื่องราง กรงนก และเครื่องจักสาน พาวิลเลียนประเทศไทย จัดตั้งโดย Department of Entrepreneurship and Innovative Development of the City of Moscow ร่วมกับ Creative Industries Agency (CIA) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย (CEA) และหน่วยงานระหว่างประเทศ (JMCC) ได้จัดแสดงผลงานที่แสดงถึงทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ได้แก่ สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ หัตถกรรม เซรามิก การศึกษา ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม รวมถึงงานฝีมือที่แสดงถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับศิลปะร่วมสมัย . นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก กล่าวว่า “รัสเซียและไทยมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน ทั้งสองประเทศมีความเคารพและความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน พาวิลเลียนประเทศไทยในงานนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สะท้อนศักยภาพและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ รัสเซียเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการขับเคลื่อนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ผมมั่นใจว่าผู้เข้าชมพาวิเลียนประเทศไทยจะเพลิดเพลินและประทับใจในความพยายามของนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่ผสมผสานศิลปะและงานฝีมือแบบดั้งเดิมเข้ากับยุคสมัยใหม่ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม”
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2566 • การดู 244 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2566 • การดู 3,029 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ที่จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2566 • การดู 2,884 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ตลอดจนการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไป ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 • การดู 293 ครั้ง
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566)
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566) ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 • การดู 220 ครั้ง
ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) นำโดยนางสาววนิดา เชื้อคำฟู ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ในการต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร โดยสำนักฯ ได้นำเสนอแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านล้านนาสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน (Creative Lanna Platform) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และหาแนวทางบูรณาการการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 • การดู 291 ครั้ง
พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566
พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) นำโดยนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาช้านานของชาวล้านนา โดยชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ เป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป
เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 • การดู 4,722 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566  ณ ข่วงวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2566 • การดู 5,102 ครั้ง
ร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา และนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิตสู่ศรัทธา วิสาขบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” การแสดงนิทรรศการ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยศรัทธา ป๋าระมีบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” และกิจกรรมขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ “หัตถกรรมล้านนา คุณค่าสู่สากล” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 • การดู 4,769 ครั้ง