ดอกสัก

ข่าวผู้บริหาร


ทั้งหมด 174 รายการ
 
 
ร่วมงาน 150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์ แห่งล้านนา
ร่วมงาน 150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์ แห่งล้านนา

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน "150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์แห่งล้านนา" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2566 • การดู 1,881 ครั้ง
ร่วมขบวนรถบุษบกอันเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ในงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
ร่วมขบวนรถบุษบกอันเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ในงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมขบวนรถบุษบกอันเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ในงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 • การดู 458 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับนายซอ ตุน อ่อง มิ้นท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมา เเละคณะ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับนายซอ ตุน อ่อง มิ้นท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมา เเละคณะ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายซอ ตุน อ่อง มิ้นท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมา เเละคณะ ทั้งนี้ นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักฯ ผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับฯ โดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการ Ethnic Cultural Exchange Programme: Study Visit to Ethnic Regions in Lancang - Mekong Countries และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2566
เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2566 • การดู 349 ครั้ง
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเริ่มต้นการทำงานในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 9 มกราคม 2566 • การดู 444 ครั้ง
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Robert F. Godec (มร.โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 586 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 Chiang Mai Yeepeng Festival 2022 "ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที" เชียงใหม่มหานครแห่งความสุข โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงโคมล้านนา การประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่จะช่วยสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 396 ครั้ง
ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565
ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้สร่วมในพิธีฯ  ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 388 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล "พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565 • การดู 581 ครั้ง
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นประเพณีของล้านนาในเทศกาลออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงาน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม และบุคลากรจากศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 • การดู 581 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันเอกกฤติคุณ นิโลบล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 • การดู 421 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 743 ครั้ง
เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อร่วมทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเรื่อง “Digital Transformation” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต .
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565 • การดู 578 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ  ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์  2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 536 ครั้ง
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ในโอกาสที่คณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ได้เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนหารือภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การตอนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพูดคุยหารือในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  พิพิธภัณฑ์เรืนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 549 ครั้ง