ดอกสัก

ข่าวผู้บริหาร


ทั้งหมด 166 รายการ
 
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 299 ครั้ง
เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อร่วมทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเรื่อง “Digital Transformation” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต .
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565 • การดู 171 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ  ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์  2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 161 ครั้ง
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ในโอกาสที่คณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ได้เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนหารือภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การตอนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพูดคุยหารือในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  พิพิธภัณฑ์เรืนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 161 ครั้ง
ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผุ้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารจากThai PBS โอกาสนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชีนงใหม่และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ เรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอร์ และนิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 206 ครั้ง
พิธีปิดโครงการ The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 “Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai”
พิธีปิดโครงการ The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 “Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดพิธีปิดโครงการ The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 “Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai” โดยมีนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ พร้อมด้วยนายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. และผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) และได้บรรลุผลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินงานการ “อนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในจังหวัดเชียงใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้เข้าเยี่ยมชม ได้เรียนรู้และรู้จักการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาจากสถานที่จริง และจากพื้นที่ดำเนินการจริง มีการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ประกอบด้วย ภูมิปัญญาของช่างกับการซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์ ผ่านการเผยแพร่ฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อดิจิทัล  นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการเล็งเห็นคุณค่าสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดทั้งเป็นการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการบริการวิชาการ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดส่งต่อให้คนรุ่นลูกหลานได้อย่างยั่งยืนสืบไป   
เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2565 • การดู 228 ครั้ง
ร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION
ร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ นายสุขธรรม โนบาง และนางสาวปรียาลักษ์ ใจสัตย์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม โดยมีนางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) 
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 297 ครั้ง
ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”
ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ” ซึ่งเจแปนด์ฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ และหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดขึ้น และสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่และสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mr. Matsumoto Hiroshi Consul General of Japan in Chiang Mai Consulate General of Japan in Chiang Mai  Mr. Kuriyama Masayuki Director General The Japan Foundation Bangkok คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเปิดงาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ณ บริเวณห้องนิทรรศการด้านหลัง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ที่มารูปภาพ: CCARC CMU และ คณะวิจิตรศิลป์ มช.  
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 287 ครั้ง
ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  พร้อมด้วย คุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเดน คอททัน แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Mr.KURIYAMA Masayuki ผู้อำนวยการบริหาร Japan Foundation สำนักงานกรุงเทพฯ พร้อมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ นิทรรศการสัญจรสู่จังหวัดเชียงใหม่ โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ  The Beauty of Exchanging Gifts in Japan: Giving Shape to One’s Thoughts and Emotions ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 237 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พุทธศักราช 2564
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พุทธศักราช 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหใ่ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ วัตรปฏิบัติ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายพระประวัติและภาพศิลปกรรมเหมือนจริง การเผยแพร่สารคดี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2564 • การดู 335 ครั้ง
ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ
ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ซึ่งจัดขึ้นโดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประธานจัดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่   ที่มารูปภาพ: ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564 • การดู 412 ครั้ง
เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564
เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขึ้นสู่วัดฝายหิน)
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 667 ครั้ง