ดอกสัก

ข่าวผู้บริหาร


ทั้งหมด 153 รายการ
 
 
ร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION
ร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ นายสุขธรรม โนบาง และนางสาวปรียาลักษ์ ใจสัตย์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม โดยมีนางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) 
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 72 ครั้ง
ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”
ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ” ซึ่งเจแปนด์ฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ และหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดขึ้น และสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่และสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mr. Matsumoto Hiroshi Consul General of Japan in Chiang Mai Consulate General of Japan in Chiang Mai  Mr. Kuriyama Masayuki Director General The Japan Foundation Bangkok คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเปิดงาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ณ บริเวณห้องนิทรรศการด้านหลัง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ที่มารูปภาพ: CCARC CMU และ คณะวิจิตรศิลป์ มช.  
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 78 ครั้ง
ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  พร้อมด้วย คุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเดน คอททัน แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Mr.KURIYAMA Masayuki ผู้อำนวยการบริหาร Japan Foundation สำนักงานกรุงเทพฯ พร้อมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ นิทรรศการสัญจรสู่จังหวัดเชียงใหม่ โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ  The Beauty of Exchanging Gifts in Japan: Giving Shape to One’s Thoughts and Emotions ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 60 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พุทธศักราช 2564
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พุทธศักราช 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหใ่ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ วัตรปฏิบัติ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายพระประวัติและภาพศิลปกรรมเหมือนจริง การเผยแพร่สารคดี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2564 • การดู 168 ครั้ง
ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ
ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ซึ่งจัดขึ้นโดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประธานจัดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่   ที่มารูปภาพ: ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564 • การดู 247 ครั้ง
เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564
เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขึ้นสู่วัดฝายหิน)
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 305 ครั้ง
การประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศออนไลน์ ผ่านสื่อหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา
การประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศออนไลน์ ผ่านสื่อหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศออนไลน์ ผ่านสื่อหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร เรือนไกล และบุคลากร สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบูรณาการความร่วมมือการจัดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 215 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักฯ และร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานของสำนักฯ  นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม(เรือนคิวริเปอล์) ฯ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเรืองทรงอาณานิคมฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 • การดู 289 ครั้ง
ประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูรณาการร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูรณาการร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ชวยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาซึ่งเป็นแผนการบูรณาการร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 • การดู 202 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 
เผยแพร่เมื่อ 13 ตุลาคม 2563 • การดู 293 ครั้ง
ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563
ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าจากส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มช. 
เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2563 • การดู 303 ครั้ง
ร่วมเยี่ยมชมบูธสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรม Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ในงาน Lanna Expo2020
ร่วมเยี่ยมชมบูธสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรม Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ในงาน Lanna Expo2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมเยี่ยมชมบูธของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมจัดแสดงแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมนานาชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ และร่วมกิจกรรม Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ในงาน Lanna Expo 2020 โดยกิจกรรม Ikebana Workshop เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจากชมรมอิเคะบะนะ เชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคในการจัดดอกไม้จัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรืออิเคะบะนะ (Ikebana) ให้กับผู้สนใจ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ เวทีกิจกรรม โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2563 • การดู 443 ครั้ง