ดอกสัก

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม


ชมวีดีทัศน์นิทรรศการและกิจกรรม หลองข้าว วิถีชีวิต พิธีกรรม และการสร้างเครือข่าย ในงานแอ่วเฮือนเยือนผญา 2559 วันที่ 23-25 พ.ย. 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Pf-pwkF1G3Y&feature=youtu.be