ดอกสัก

งานแอ่วเฮือนเยือนผญาชมวีดีทัศน์กิจกรรมในงานแอ่วเฮือนเยือนผญา 2559 ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=uK3Hr2QMinE&feature=youtu.be