ดอกสัก

พิธีมงคลสมรสและเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 18 มีนาคม 2560


นางสาวกฤติยา เสืออิ่ม และนายอภิสิทธิ์ แก่นศักดิ์ศิริ จัดพิธีมงคลสมรสและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บริเวณด้านหน้าเรือนอนุสารสุนทร พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560