ดอกสัก

พิธีมงคลสมรสและเลี้ยงอาหารกลางวันแบบล้านนา วันที่ 5 มีนาคม 2560


คุณศุภกานต์ มุทุมุล และคุณศิริกุล อัตถปัญญาพล จัดพิธีมงคลสมรสและเลี้ยงอาหารกลางวันแบบล้านนา ณ เรือนพญาปงลังกา และสนามหญ้าหน้าเรือน ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา