ดอกสัก

ปฏิทินล้านนา 2565 มื้อจั๋นวันดี ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปีขาล พุทธศักราช 2565 ปีร้วงเป้า - ปีเต่ายี
จุลศักราช 1383 - 1384 ตัว
ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน
มาสเกณฑ์ 17118 อวมาน 447 หรคุณ 505119
กัมมัชพล 339 อุจจพล 706 ดิถี 15 วาร 7
คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
การดู 1,152,170 ครั้ง • ดาวน์โหลด 21,345 ครั้ง • เผยแพร่ 27 ธ.ค. 64