ดอกสัก

ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี


ปีฉลู พุทธศักราช 2564 ปีกดใจ้ร้วงเป้า
จุลศักราช 1382 - 1383 ตัว อธิกมาส ปกติสุรทิน
มาสเกณฑ์ 17106 อวมาน 584
หรคุณ 505154 กัมมัชพล 546
อุจจพล 341 ดิถี 4 วาร 6
คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มคลิก
 
การดู 697,361 ครั้ง • ดาวน์โหลด 32,993 ครั้ง • เผยแพร่ 16 พ.ย. 63