ดอกสัก

ปฏิทินล้านนา 2563 มื้อจั๋นวันดี ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปีชวด พุทธศักราช 2563 ปีกัดใค้ - กดใจ้
จุลศักราช 1381 - 1382 ตัว ปกติมาส อธิวาร อธิกสุรทิน
มาสเกณฑ์ 17093 อวมาน 29
หรคุณ 504789 กัมมัชพล 753
อุจจพล 3208 ดิถี 24 วาร 5
คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็มคลิก
 
 
เผยแพร่เมื่อ 9 ธันวาคม 2562