ดอกสัก

เรือนพื้นบ้านล้านนา(อุ๊ยแก้ว) - รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา