ดอกสัก

บริการวิชาการชุมชน


ทั้งหมด 47 รายการ
 
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม "การทำเครื่องเขินล้านนา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน โดยมีผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มอบใบประาศนียบัตร แก่ผู้่ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 • การดู 1,037 ครั้ง
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนบ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งคำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชาวไทลื้อชุมชนบ้านแม่สาบ ให้สอดคล้องไปตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ อีกทั้งเป็นการบูรณาการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 • การดู 1,283 ครั้ง
งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 "วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน" (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation) ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ             งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558 ภายในงานมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) นิทรรศการ 5 ทศวรรษ วิวัฒน์ มช. 2) งานวันวิชาการ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน และ 3) งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) ครั้งที่ 21 ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดบูธ นิทรรศการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำเสนอผลงานวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดีของคณะ/ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่บูรณาการงานวิชาการร่วมกัน
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2558 • การดู 787 ครั้ง
การจัดธรรมบรรยาย ในหัวข้อ ปีใหม่-ชีวิต งานกับความสุข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
การจัดธรรมบรรยาย ในหัวข้อ ปีใหม่-ชีวิต งานกับความสุข เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดธรรมบรรยายต้อนรับปีใหม่ 2558 ในหัวข้อ "ปีใหม่-ชีวิต: งานกับความสุข" โดยพระอาจารย์อมโรภิกขุ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายดังกล่าว
เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2558 • การดู 1,252 ครั้ง