fm100
 

รายการวิทยุเพื่อการศึกษา ช่วง "สื่อสารสร้างสรรค์" (Creative Talks)

 
รายการพิเศษทางการศึกษา เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
 

 

CCARC Podcast

เชิญชมนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) บอกเล่าวิถีชีวิต การกินอยู่ สังคม วัฒนธรรมของเชียงใหม่ในยุคอาณานิคม ด้วยสื่อนวัตกรรมดิจิทัล Mapping ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรณี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

. รับฟังได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/133014632038167

. และรับฟัง Podcast ได้ทาง Application
Spotify : https://cmu.to/CCARC-Podcast
Anchor : https://anchor.fm/ccarc
Google Podcasts : https://cmu.to/FRx0s

#CCARCPodcast #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG9 #CMUSDG11 #CMUSDG17
 

 

FM100 CMU รายการ: ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 25 กันยายน 2564 (พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 (แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (CMU Lanna House Museum) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กับการเปิดให้บริการหลังสถาณการณ์โควิดระลอกใหม่)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (กิจกรรมแต่งเมืองย้อนเวลา แอ่วเรือนล้านนาโบราณ)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 2/2)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 10 ตุลาคม 2563 (พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 1/2)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 21 มิถุนายน 2563 (การเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ หัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation))
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 20 มิถุนายน 2563 (การเปิดให้บริการ “ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ”)
 

FM100 CMU รายการ มช.ล้านนาสร้างสรรค์

 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 39 วันที่ 1 ก.พ.2563 (กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาประเภทแกง)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 34 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 (กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 33 วันที่ 21 ธ.ค. 2562 (พิธีมอบทุน afcp)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 29 วันที่ 23 พ.ย. 2562 (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 12 วันที่ 27 ก.ค.2562 (โครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคมเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียล ผ่านนิทรรศการสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 8 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 (บทบาท หน้าที่ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มช.)