ดอกสัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 7 รายการ
 
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิดิทัศน์ขั้นตอนการจักสาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิดิทัศน์ขั้นตอนการจักสาน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจรับชมวีดิทัศน์ ขั้นตอนการจักสานใบตาลรูปสัตว์  ได้เเก่ การสานปลาตะเพียน การสานหงส์ เเละการสานตั๊กเเตน   โดยสามารถรับชมได้จาก -การสานปลาตะเพียนจากใบตาล http://art-culture.cmu.ac.th/Museum/contentdetail/1741 -การสานหงส์จากใบตาล http://art-culture.cmu.ac.th/Museum/contentdetail/1742 -การสานตั๊กเเตนด้วยใบมะพร้าวสด http://art-culture.cmu.ac.th/Museum/contentdetail/1743 . สำหรับผู้สนใจฝึกปฏิบัติการจักสาน ทางสำนักฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพร้อมปฏิบัติ จำหน่ายให้ผู้สนใจ จำนวน 2 ประเภท ได้เเก่ การสานปลาตะเพียนเเละการสานหงส์ โดยจัดจำหน่ายในราคา 80 บาท/ชุด (รวมค่าจัดส่งแล้ว)    ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถาม inbox มาทางเพจ cmu lanna traditional house museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053 - 943628
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563 • การดู 27 ครั้ง
พาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ย้อนอดีตวันวาน ผ่านแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่
พาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ย้อนอดีตวันวาน ผ่านแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่

พาย้อนรอยอดีต เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่     พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง  ที่รวบรวมเรือนโบราณล้านนาแถบลุ่มแม่น้ำปิงไว้ด้วยกัน ปัจจุบันมีเรือนล้านนาอยู่จำนวน 8 หลังและยุ้งข้าวอีก 4 หลัง โดยแต่ละหลังมีที่มาและประวัติของแต่ละเรือน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามเหล่านี้ นอกจากนี้  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ที่ทุกท่านสามารถมาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาในอดีต ที่ถูกถ่ายทอดมายังรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอน ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ทัศนศึกษา เยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โทร: 053 943 626  โทรสาร: 053 222 680 และ 053 943 625 เวลาทำการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเหตุ:เนื่องจากสถานการณ์ผลกระทบจากสภาพอากาศค่าฝุ่นควัน PM 2.5 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 พิพิธภัณฑ์ฯขยายเวลางดการเปิดให้บริการ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563      
เผยแพร่เมื่อ 15 เมษายน 2563 • การดู 344 ครั้ง
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 รวม 9 หลักสูตร ดังนี้  1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 1) เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 2) เวลา 14.00 - 16.00 น. วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 3) เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 4) เวลา 14.00 - 16.00 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 5) เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 6) เวลา 14.00 - 16.00 น. ราคาอุปกรณ์ฝึกอบรม : ชุดเด็ก คนละ 200 บาท ชุดผู้ใหญ่ คนละ 250 บาท 2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) ระหว่างวัน 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 : แกงแค รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 : แกงสะแล รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 : แกงผักกาดใส่จิ๊น รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) 3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภท ปิ้ง แอ็บ หลาม) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 : ปิ้งดอกไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : หลามปลาใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 : แอ็บปลา-กุ้งฝอยใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) 4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ-ยำ-ส้า) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 : ตำบ่าหนุน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : ยำจิ๊นไก่ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 : ส้าผัก รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) 5. หลักสูตรการจักสานใบตาล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : สานปลาตะเพียน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 : สานตั๊กแตน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : สานหงส์ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) 6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพต้นไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) 7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 : การเย็บถุงย่ามเล็ก รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : การเย็บตุ๊กตารูปสัตว์ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : การปักผ้าเป็นลวดลาย รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) 8. หลักสูตรการสานสาดแหย่ง ขนาด 2x2 เมตร (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 การขึ้นโครง เวลา 09.00 - 16.00 น. วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 การสานตัวสาด เวลา 09.00 - 16000 น. วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 การเก็บขอบสาด เวลา 09.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงหลักสูตรละ 20 คน) 9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 : การทำเทียนโบราณ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 : การทำเทียนบูชา (ผางประทีป) รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : การทำเเครื่องสักการะต้นผึ้ง ต้นเทียน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) ******************** สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่ง :  โทรศัพท์ (053) 943 625
เผยแพร่เมื่อ 2 มกราคม 2563 • การดู 359 ครั้ง