ดอกสัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 78 รายการ
 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.45 น. ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) ******************************************* รายละเอียดกำหนดการดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2563 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06.45 น. พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี ถนนสายวัฒนธรรม 07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - ไหว้พระรับศีล - กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา - พิธีตักบาตร (พระสงฆ์ 108 รูป) 08.00 น. - เสร็จพิธี
เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 87 ครั้ง
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของเดือนกุมภาพันธ์ 2563  อาหารล้านนา(ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อาหารล้านนา(ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อาหารล้านนา(ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)   - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ้งดอกไม้(ดอกอั่ว) รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น. รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น. - 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลามปลาใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น. รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น. - 29 กุมภาพันธ์ 2563 แอ็บปลา กุ้งฝอยใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น. รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น. วิทยากรโดยครูสุพันธ์ ฉิมดี ค่าลงทะเบียนรอบละ 200 บาท/ท่าน (จำกัดรอบละ 15 ท่าน) วิธีลงทะเบียน 1. สามารถ Scan QR Code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2. สมัครผ่านลิงค์ http://bit.ly/2tQ80wG 3. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th/ หมายเหตุ: ผู้ผ่านการอบรมครบทั้ง 3 อย่าง จะได้รับใบประกาศผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา(ปิ้ง หลาม แอ็บ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053 943 625   
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 115 ครั้ง
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์

1. อบรมหลักสูตรระยะสั้นเจิงมือเปล่า (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 26-28 พฤศจิกายน 2562 - 26 ธันวาคม 2562 เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 1 รอบที่ : 09:00 -11:00 น. เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 2 รอบที่ : 14:00-16:00 น. - 27 ธันวาคม 2562 เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 3 รอบที่ : 09:00 -11:00 น. เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 4 รอบที่ : 14:00-16:00 น. - 28 ธันวาคม 2562 เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 5 รอบที่ : 09:00 -11:00 น. เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 6 รอบที่ : 14:00-16:00 น. ชุดเด็ก คนละ 200 บาท ชุดผู้ใหญ่ คนละ250 2 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภทแกง 30 มกราคม 2563 -1กุมภาพันธ์ 2563 -30 มกราคม 2563 :แกงแค รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) -31 มกราคม 2563 :แกงสะแล รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) -1 กุมภาพันธ์ 2563 :แกงผักกาดใส่จิ๊น รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) 3 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภท ปิ้ง แอ็บ หลาม 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ้งดอกไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลามปลาใส่ดอกไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 29 กุมภาพันธ์ 2563 แอ็บปลา กุ้งฝอย ใส่ดอกไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) 4 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภทตำ ยำ ส้า 26-28 มีนาคม 2563 - 26 มีนาคม 2563 ตำบ่าหนุน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 27 มีนาคม 2563 ยำจิ๊นไก่ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 28 มีนาคม 2563 ส้าผัก รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) 5 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการจักสานใบตาล 30 เมษายน 63-2 พฤษภาคม 2563 -30 เมษายน 2563 สานปลาตะเพียน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -1 พฤษภาคม 2563 สานตั๊กแตน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -2 พฤษภาคม 2563 สานหงส์ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) 6 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พฤษภาคม 2563 -28 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพต้นไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -29 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -30 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) 7 อบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563 การเย็บถุงย่ามเล็ก รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) - 26 มิถุนายน 2563 การเย็บตุ๊กตารูปสัตว์ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) - 27 มิถุนายน 2563 การปักผ้าเป็นลวดลาย รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) 8 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการสานสาดแหย่ง ขนาด 2x2 เมตร (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 30 กรกฎาคม 2563-1 สิงหาคม 2563 -30 กรกฎาคม 2563 การขึ้นโครง 09:00 -16:00 น. -31 กรกฎาคม 2563 การสานตัวสาด 09:00 -16:00 น. -1 สิงหาคม 2563 เก็บขอบสาด 09:00 -16:00 น. (ชุดละ 200บาท/หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน) 9 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม 27-29 สิงหาคม 2563 -27 สิงหาคม 2563 การทำเทียนโบราณ รอบที่1: 09:00-11:00 น. รอบที่2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน) -28 สิงหาคม 2563 การทำเทียนบูชา(ผางประทีป) รอบที่1: 09:00-11:00 น. รอบที่2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน) -29 สิงหาคม 2563 การทำเเครื่องสักการะต้นผึ้ง ต้นเทียน รอบที่1: 09:00-11:00 น. รอบที่2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม /สำรองที่นั่ง โทร 053 943 625  
เผยแพร่เมื่อ 2 มกราคม 2563 • การดู 97 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา”
ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา”

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาติพันธุ์ต่างๆในล้านนา (ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา) อาทิ การประดิษฐ์โคมประดับ การละเล่นดนตรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดิษฐ์ผางประทีป การประดิษฐ์งานใบตอง การปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักล้านนา การทำกระเบื้องดินขอ การเขียนตัวเมืองเบื้องต้น นิทรรศการทางสถาปัตยกรรม การร่างภาพเรือนล้านนาเบื้องต้นฯ นิทรรศการและการเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้พื้นเมือง การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชต่างๆ การเรียนรู้การปลูกข้าว และพันธุ์ข้าวต่างๆ การเสวนาความรู้เรื่องข้าว กาดหมั้ว และกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆจากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งการบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนา โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเลือกฐานการเรียนรู้ได้ที่ https://bit.ly/35V6rf8 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน --> https://drive.google.com/open?id=1jCv6hz82h6kp6FEoT3qHov95PFy25RqjcbNPS_s6BOM หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 943 625 และ http://art-culture.cmu.ac.th
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562 • การดู 285 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum,CMU would like to inform that The Museum will be closed between 13-14 October ,2019 (His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day and Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day) and will be opened on 15 October, 2019 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ / Apologies for your inconvenience. Tel : 053 943 625 - 6
เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2562 • การดู 31 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วิธีการสมัคร -สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน-เวลาราชการ) -สมัครออนไลน์ ได้ที่ --> https://bit.ly/2lcVN0A -ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท -วิธีการชำระค่าลงทะเบียน -ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน-เวลาราชการ) -ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0 ** กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 053-222680, 053-943625 หรือ artculture.cmu @ gmail.com ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-943 624 คุณรพีพรรณ 053-943634 คุณชนาภา, 053-943625 คุณวาสนา ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2562 • การดู 97 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. เนื่องจากคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU  EdPEx
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. เนื่องจากคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. เนื่องจากคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum,CMU would like to inform that The Museum will be closed on 5 August 2019 (1:00 p.m.- 4:30 p.m.)and will be opened on 6 August, 2019 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ / Apologies for your inconvenience. 053 943 625 -6
เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 • การดู 27 ครั้ง