ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก/เดือน (kgCO2e) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพนักงาน
2563 มกราคม 18 2,169.19 121
2563 กุมภาพันธ์ 18 2,186.41 121
2563 มีนาคม 18 2,917.50 162
2563 เมษายน 18 2,936.51 163
2563 พฤษภาคม 18 2,846.62 158
2563 มิถุนายน 18 2,718.89 151
2563 กรกฎาคม 18 2,582.26 143
2563 สิงหาคม 18 2,106.54 117
2563 กันยายน 18 2,306.37 128
2563 ตุลาคม 18 2,024.47 112
2563 พฤศจิกายน 18 2,184.24 121
2563 ธันวาคม 18 2,518.59 140
รวมปี 2563 29,497.59 0.00 เฉลี่ยทั้งปี = 137
2564 มกราคม 18 1,997.33 111
2564 กุมภาพันธ์ 18 2,423.82 135
2564 มีนาคม 18 3,410.53 189
2564 เมษายน 18 2,469.77 137
2564 พฤษภาคม 18 2,779.55 154
2564 มิถุนายน 18 2,515.75 140
2564 กรกฎาคม 18 2,024.11 112
2564 สิงหาคม 18 2,041.92 113
2564 กันยายน 18 2,179.88 121
2564 ตุลาคม 18 1,988.48 110
2564 พฤศจิกายน 18 1,846.46 103
2564 ธันวาคม 18 1,630.62 91
รวมปี 2564 27,308.21 0.00 เฉลี่ยทั้งปี = 126
2565 มกราคม 18 1,598.69 89
2565 กุมภาพันธ์ 18 1,756.04 98
2565 มีนาคม 18 2,466.31 137
2565 เมษายน 18 2,260.98 126
2565 พฤษภาคม 18 1,997.06 111
2565 มิถุนายน 18 2,069.25 115
2565 กรกฎาคม 18 1,880.46 104
2565 สิงหาคม 16 1,832.48 115
2565 กันยายน 16 1,918.44 120
2565 ตุลาคม 15 1,864.14 124
2565 พฤศจิกายน 15 1,832.55 122
2565 ธันวาคม 15 1,742.30 116
รวมปี 2565 23,218.70 0.00 เฉลี่ยทั้งปี = 115