จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-learn การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้”

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-learn การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้” เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยมี  นายสมศักดิ์ จีรัตน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาอินทรีย์ชีวภาพ  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ หลุมปุ๋ย ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

การดู 912 ครั้ง