ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ G-Green ระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ G-Green ระบบออนไลน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้แทนหน่วยงาน สถานประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และสำนักงาน ที่สนใจขอการรับรองมาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ G-Green กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการรับรองและสอบถาม  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น. ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://cmu.to/yvQpS

มีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ คุณเปรมใจ สังสว่าง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 09-2539 4563

การดู 1,175 ครั้ง