มาตรการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุมและนิทรรศการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)

มาตรการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุมและนิทรรศการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประกาศสำนักฯ เรื่อง มาตรการการให้เช่าพื้น.pdf
 
การดู 229 ครั้ง