การประหยัดกระดาษ

การประหยัดกระดาษ

การใช้กระดาษ หยิบใช้เเต่พอดี ที่จำเป็น 

จะช่วยลดการใช้ทิชชู่จาก 120 ม้วน/ปี เป็น 48 ม้วน/ปี 

ช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 37,200 ต้น/ปี

#เลิกพฤติกรรมเคยชินไปด้วยกันชาวCPAC

การดู 4,067 ครั้ง