บันทึกลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


หมายเหตุ:
1. กรุณา Log in เข้าระบบโดยใช้ CMU IT Account
2. ถ้าท่านเข้าจากอุปกรณ์โทรศัพมือถือแล้วไม่สามารถลงเวลาได้ให้คลิก >> ลงเวลาปฏิบัติงาน