บันทึกลงเวลาปฏิบัติงาน Work From Home (COVID-19) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

29 กรกฎาคม 2564 16:16:53


หมายเหตุ:
1. กรุณา Log in เข้าระบบโดยใช้ CMU IT Account
2. ถ้าท่านเข้าจากอุปกรณ์โทรศัพมือถือแล้วไม่สามารถลงเวลาได้ให้คลิก >> ลงเวลาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน
Work From Home

 

สำหรับหัวหน้างาน/ฝ่าย คลิกปุ่มด้านล่าง ↓