การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม "สล่าทอล์ค"

การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
 

เรือนไม้บั่ว คือ เรือนไม้ไผ่

เรือนเครื่องผูก คือ เรือนที่ใช้ตอก ใช้วัสดุเป็นเส้น ในการผูก มัด ตรึง โครงสร้างให้แข็งแรง

ดังนั้นเรือนไม้บั่ว กับเรือนเครื่องผูก จึงมีความคาบเกี่ยวกัน เนื่องจากคำว่า “เรือนไม้บั่ว” เรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้ ถ้าจะเรียก “เรือนเครื่องผูก” ก็เรียกตามเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง โดยทั่วไปมักใช้เทคนิคเครื่องผูกกับการสร้างเรือนไม้บั่ว เพราะเป็นไม้ท่อนเล็ก น้ำหนักเบา มัดติดได้ง่ายกว่าไม้จริงเป็นแผ่นๆ ซึ่งใช้ตะปูติดจะเหมาะสมกับวัสดุ

A maibua house is a bamboo house.

A kruang puuk house is a house that uses thin bamboo strips as ties to tightly bind the structure of the house.

As such, maibua houses and kruang puuk houses are related. The word maibua refers to the material and kruang puuk (the ties that hold the house together) refers to the method used to build the house. Generally, this method is also used to build maibua houses because they are constructed with small, light pieces of wood that are easier to tie together than wooden boards, for which nails are better.

 
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 • การดู 91 ครั้ง
 

เมนู


 
วิดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด