งาน "แอ่วเฮือนเยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา 2561

งาน
 
 

มช. จัดงาน "แอ่วเฮือนเยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำปี 2561 เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาแก่เยาวชนและผู้สนใจ หวังเชื่อมโยงและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำปี 2561 โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดงาน แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 14- วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายชุมชนจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชม และได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมุ่งหวังให้การจัดงานมีส่วนเชื่อมโยงในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่--> https://goo.gl/do9nRH

 
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 • การดู 450 ครั้ง
 

เมนู


 
วิดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด