งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557

งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
 
 

 

นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกเปิดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย. 57 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อจัดการแสดงชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชมและได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ภายในงานมีการจัดแสดง วิถีชีวิต ข้าวของเครื่องใช้ การแต่งกายของชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทใหญ่, การสาธิตงานศิลปหัตถกรรม ลานสรวง ข่วงศิลป์ โดยสล่าพื้นบ้าน พ่อครู แม่ครู, กิจกรรม “ม่วนงันของเล่น 4 ภาค”, กิจกรรมบริเวณข่วงสุขภาพ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งตลอดการจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 3,000 คน
 

 

 

 
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
งานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีีวิต : วิถีชีวิตล้านนา 2557
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 • การดู 469 ครั้ง
 

เมนู


 
วิดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด