ผู้เข้าร่วมโครงการ Life Long Learning Program มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้รูปแบบความเป็นอยู่ของคนในอดีต ผ่านรูปแบบเรือนโบราณล้านนา

ผู้เข้าร่วมโครงการ Life Long Learning Program มหาวิทยาลัยพายัพ  เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้รูปแบบความเป็นอยู่ของคนในอดีต ผ่านรูปแบบเรือนโบราณล้านนา
 

อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การบรรยายเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนาในอดีต ผ่านรูปแบบเรือนโบราณล้านนา ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Life Long Learning Program มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

 
เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 • การดู 89 ครั้ง
 
ย้อนกลับ