ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ

ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ซึ่งจัดขึ้นโดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประธานจัดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

 

ที่มารูปภาพ: ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564 • การดู 412 ครั้ง
 
ย้อนกลับ