พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์  ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  (วันมาฆบูชา)
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)
 
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 • การดู 35 ครั้ง
 
ย้อนกลับ