ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล "ของกิ๋นต๋ามฤดู...เล่าสู่กั๋นฟัง"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมดังนี้ * วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562(อาหารล้านนาในฤดูหนาว), * วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูร้อน) * วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูฝน) เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน 200 บาท (ต่อ1กิจกรรม) เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1.ยื่นใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บนถนนเลียบคลองชลประทาน ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพะยอม 100 เมตร อยู่ซ้ายมือ) 2. สมัครออนไลน์ได้ที่--> https://goo.gl/ypjQax และชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร /internet banking : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เลขที่บัญชี 667 293 558 0 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนทางโทรสาร (053) 943 625 หรือ 222 680 หรือทางข้อความ Facebook Page: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือemail : artculture.cmu@gmail.com 3.สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 หรือ 084 3643592 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/ABJz1J ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน!! รับหลักสูตรละ 30 คน เท่านั้น!! ดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัคร และกำหนดการได้ที่ File PDF ด้านล่างนี้!!
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file181213085231.pdf

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล
เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 • การดู 60 ครั้ง
 
ย้อนกลับ