แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
 
แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว หมายเหตุ: ของดรับผู้สมัคร ณ จุดลงทะเบียน ภายในวันจัดงาน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯได้ที่ --> https://goo.gl/tJqx1r ดาวน์โหลดกำหนดการ -->>https://goo.gl/4kfSd7 แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุม :สำนักบริการวิชาการ มช. --> https://goo.gl/XbX7Ed สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร . 053-943625 053-943637 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file180622043720.pdf

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 • การดู 76 ครั้ง
 
ย้อนกลับ