แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมอบรมปูนปั้นล้านนา เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

 
แจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมอบรมปูนปั้นล้านนา เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักฯ ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆของสำนักฯ ได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/ หรือFacebook:สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมปูนปั้นล้านนา สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ --> https://goo.gl/Nk9Vxx แผนที่การเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม --> https://goo.gl/2UTP4t สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 หรือ 084 3643592 ดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาด้านล่างนี้
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file180530044940.pdf

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 • การดู 45 ครั้ง
 
ย้อนกลับ