การเย็บถุงย่ามทำมือ

 
 

หมู่บ้านล้านนาสร้างสรรค์ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา แหล่งการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2562 • การดู 57 ครั้ง