ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 218 รายการ
 
 
สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute: ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และได้เยี่ยมชมนิทรรศการในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้ในเรือนไทลื้อ นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือนในเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การตัดตุงล้านนา เพื่อเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา สามารถนำไปต่อยอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อไปได้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 684 ครั้ง
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าชมนิทรรศการ ณ เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) เเละเรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนากิจกรรมการตัดตุงไส้หมู เพื่อเรียนรู้การทำงานศิลปหัตถกรรมล้านนาล้านนา ภายใต้มาตราการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564 • การดู 764 ครั้ง