ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 218 รายการ
 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

เครือข่ายเขียว สวย หอม ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ในช่วงธุรกิจป่าไม้ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 335 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School จำนวน 647 คน เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาในอดีต พร้อมทั้งทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรมล้านนา อาทิ การประดิษฐ์ถ้วยโทรศัพท์กระดาษ การประดิษฐ์โคมกระบอกยี่เป็ง การประดิษฐ์ว่าวอีลุ้ม การทำขนมวง การทำโคมล้านนายี่เป็ง การทำขนมกล้วย ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 11 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 456 ครั้ง