ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 475 รายการ
 
 
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2558 • การดู 662 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้
โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าพบ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อ.ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ส่วนแสดงนิทรรศการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2558 • การดู 1,061 ครั้ง
พิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์
พิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ นั้น ได้เน้นผลงานของคุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ จิตรกรล้านนาในอดีต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ และมีการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือของไทย:บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์” โดยอาจารย์ ดร. Sebastian Tayac ผู้ศึกษาวิจัยงานของศิลปินบุญปั๋น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลที่สนใจ ได้รับทราบผลงานของศิลปินท้องถิ่นในอดีต และให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมในล้านนา นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าว ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลทั่วไป ได้รู้จัก รับทราบและความเข้าใจงานจิตรกรรมล้านนา ควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต ในมุมมองของศิลปินรุ่นบุกเบิก ที่มีอารมณ์ขันและมุมมองล้านนาร่วมสมัยในอดีต โดยสำเนาภาพถ่ายทั้งหมด และของใช้ส่วนตัวของศิลปินบุญปั๋น ที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากรศ. เบญจวรรณ ทองศิริ ครอบครัวทายาทของ คุณพ่อบุญปั๋น และคณะทำงานที่ช่วยกันรวบรวมผลงานของคุณพ่อบุญปั่น พงษ์ประดิษฐ์ รวมทั้งการจัดแสดงเครื่องแต่งกาย ภาพลายเส้นเรือนโบราณ มาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชม โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวันในช่วงตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 เวลา 09.30-16.30 น.ณ เรือนลุงคิว พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943 625
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2558 • การดู 1,017 ครั้ง
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที่ทํางาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สุนทรีย์ในการทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคารสํานักงาน โต๊ะทํางานของบุคลากรแต่ละคนจากใกล้ตัวสู่บริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดความสิ้นเปลืองในการดูแลรักษา เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 • การดู 640 ครั้ง
กิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือน มกราคม 2558
กิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือน มกราคม 2558

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือน มกราคม 2558 โดยจัดแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ที่อาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมแสดงวิถีชีวิตชาวไทลื้อประกอบด้วย การทำอาหารและขนม การปั่นฝ้าย การทอผ้า และการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทลื้อ ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมการดุุนโลหะ และวาดภาพบนร่ม ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติ ณ เรือนไทลื้อ:เรือนหม่อนตุด และศาลาศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. แอ่วเฮือนไตลื้อ
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2558 • การดู 641 ครั้ง
เทศกาลหุ่นนานานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai, Thailand)
เทศกาลหุ่นนานานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai, Thailand)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai, Thailand) ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2557 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงหุ่นละครในภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไปในอนาคต โดยมีคณะหุ่นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสามเข้าร่วมกิจกรรม รวม 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น ทั้งนี้ โดยมีพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพดล ภาคพรต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีฯ และมี ผศ.วิลาวัลย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2558 • การดู 712 ครั้ง