ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 490 รายการ
 
 
กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : ลาบเนื้อ เเละเเกงฮังเล ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022
กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : ลาบเนื้อ เเละเเกงฮังเล ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : ลาบเนื้อ เเละเเกงฮังเล ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่น การคัดเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นในการประกอบอาหาร วิธีการถนอมอาหาร การคิดค้นรสชาติแบบฉบับล้านนา วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วม workshop จะได้ทำกิจกรรมต่างๆ และรับประทานอาหารจากเมนูที่ทำจากฝีมือของตัวเองอีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 • การดู 330 ครั้ง
กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop by Chef BLACK ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022
กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop by Chef BLACK ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop by Chef BLACK ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ workshop เรื่องอาหารพื้นถิ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น วิธีการถนอมอาหาร การคิดค้นรสชาติอาหารในแบบฉบับล้านนา วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ รวมถึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันจากฝีมือของตัวเอง นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรม "กาดหมั้วไทลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่" และกิจกรรม workshop การทำน้ำผัก ซึ่งเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่น ด้วยวัตถุดิบและวิธีการปรุง ซึ่งช่วยต่อยอดและเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเมนูอาหารอีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 10 ธันวาคม 2565 • การดู 499 ครั้ง
กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop :  STORY OF KHAO SOI ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022
กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : STORY OF KHAO SOI ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop: STORY OF KHAO SOI (เล่าเรื่องความเป็นมากว่าจะมาเป็นข้าวซอย) ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การถนอมอาหาร การคิดค้นรสชาติแบบฉบับล้านนา วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ รวมถึงร่วมรับประทานอาหารจากฝีมือตัวเอง ซึ่งการ workshop ในครั้งนี้ ได้เชิญคุณสุทธิพงษ์ ทรัพย์เสริมทวี และคุณแสงมณี แสงบุญ เจ้าของร้านอาหาร "นาซิจำปู๋" เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต
เผยแพร่เมื่อ 10 ธันวาคม 2565 • การดู 384 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022)
พิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022)

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่สร้างสรรค์, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรความร่วมมืออื่นๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม ขยายพื้นที่ไปสู่ 8 จังหวัดพื้นถิ่นล้านนา เพื่อส่งเสริมการออกแบบล้านนาร่วมสมัย แสดงตัวตนของผู้ออกแบบ และถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง โดยมีอาจารย์ ดร.ไพรัช. พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมพิธีฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2565 • การดู 396 ครั้ง
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Robert F. Godec (มร.โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 586 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา  ปีที่ 27
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ที่จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวสติปัฏฐาน4 ซึ่งเป็นข้อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้รู้หลักการและวิธีการเจริญจิตภาวนา และสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน  โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน ทั้งนี้โดยได้อาราธนา พระธรรมวชิรมุนี วิ.,รศ.ดร เป็นผู้ให้พระกรรมฐาน และอำนวยการฝึกอบรม รวมถึงมีการบรรยาย การปฏิบัติธรรม โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคำสอนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอีกด้วย  
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 • การดู 448 ครั้ง
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นประเพณีของล้านนาในเทศกาลออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงาน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม และบุคลากรจากศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 • การดู 582 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันเอกกฤติคุณ นิโลบล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 • การดู 441 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานบนรถบุษบก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สัการะพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระโคตมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนา โปรดพุทธมารดา ตลอดพรรษา 3 เดือน  โดยพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 • การดู 367 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ  ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด ผ่านกิจกรรม Museum Meeting 2021 โดยมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์รวม 67 แห่งทั่วประเทศ ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการออกแบบกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม รวมไปถึงส่งมอบความรู้ ประโยชน์ และสามารถต่อยอดให้กับสังคมได้ ซึ่งกิจกรรม Museum Meeting 2021 จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 • การดู 503 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานสื่อดิจิทัล การลงรายการจดหมายเหตุ และการใช้งานระบบ Chaing Mai University Dgital Collections (CMUDC) จัดโดย สำนักหอสมุด มช. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลในทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้งาน จัดเก็บ สืบค้น เรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับชุดกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย และเพื่อการบันทึกรายการจดหมายเหตุดิจิทัลบนคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างถูกต้อง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 • การดู 444 ครั้ง
ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 747 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย (19 กันยายน 2565)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย (19 กันยายน 2565)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรก โดยจัดกิจกรรมพิเศษให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โดยไม่เสียค่าเข้าชม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประดิษฐ์งาน Crafts Workshop "สานส้อมดอก ตอกล้านนา" เครื่องประดับดอกไม้ จักสานไม้ไผ่ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ พิพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 857 ครั้ง
พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565 • การดู 750 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร "การถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการในหลักสูตรการถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลลวงเหนือ ได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพและสามารถต่อยอดการขายสินค้าหัตถรรมทางออนไลน์ และยกระดับสินค้าให้สามารถขายได้ในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2565 • การดู 661 ครั้ง