ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 391 รายการ
 
 
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เตรียมจัดการประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ร่วมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างร่วมมือด้านวิชาการระหว่างศูนย์ สถาบัน สำนักศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ มีการศึกษาวิจัยเฉพาะในท้องที่ของตนเอง หรือศึกษาวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ความรู้ที่มีอยู่อาจจะยังไม่ได้รับการเผยแพร่สู่ประชาชนมากเท่าที่ควร การสร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้ได้มากขึ้น โดยการประชุมดังกล่าว จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในด้านการดำเนินงานระหว่างสถาบัน สำนักศิลปะ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลความก้าวหน้าทางการศึกษาวิจัย และผลงานด้านล้านนาคดีของกลุ่มมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ โดยเครือข่ายสถาบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และก่อให้เกิดแนวทางการศึกษาวิจัยด้านล้านนาคดีศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนืออีกด้วย โดยการประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นในศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทร. 053-943625 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th ดาวน์โหลดกำหนดการตาม Link ที่ปรากฏด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 • การดู 384 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายอินสม ปัญญาโสภา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายก๋วนดา เชียงตา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายสุริยา ยศถาวร สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 5. นางวิไล บุญเทียม สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2558 • การดู 427 ครั้ง
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาวันที่ 13 เมษายน 2558
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2558 • การดู 330 ครั้ง
"กิจกรรม Lanna Culture Workshop"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Lanna Culture Workshop ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ล้านนา โดยบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีเจตคติที่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2558 • การดู 356 ครั้ง
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย และขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้รับหน้าที่ในการออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีความสวยงาม โดยอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในบุษบกปราสาทแบบศิลปะล้านนา เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตแก่ผู้ที่ได้สรงน้ำและสักการะกราบไหว้ ส่วนด้านหน้าของตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเทวดาได้เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ ส่วนด้านหลังรถเป็นวิมานปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์วิมานชั้นฟ้าต่างๆ อีกทั้งประดับประดาด้วยดอกไม้สดอย่างสวยงาม ขบวนสรงน้ำพระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำขบวนโดยผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการคณะ/สถาบัน/สำนัก พร้อมทั้งคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ซึ่งการสรงน้ำพระในวันปีใหม่เมืองนั้นชาวล้านนาเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไปพร้อมๆ กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2558 • การดู 425 ครั้ง
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมฯ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบล้านนา ในวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ เรือนไทลื้อหม่อนตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโลราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2558 • การดู 392 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพในดวงใจ" ในวันที่ 2 เมษายน 2558ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2558 • การดู 440 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2558 • การดู 429 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขานุการอำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากคณะและส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2558 • การดู 266 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2558 • การดู 342 ครั้ง