ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 391 รายการ
 
 
กิจกรรมงานขันโตกภาควิชาศิลปะไทย
กิจกรรมงานขันโตกภาควิชาศิลปะไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะไทยและสาขาวิลาศิลปะดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มช.ในงานขันโตกที่จัดขึ้นโดยภาควิชาศิลปะไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาศิลปะไทยและสาขาวิลาศิลปะดนตรีและการแสดง ตลอดจนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้คงอยู่ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 8 สิงหาคม 2558 • การดู 489 ครั้ง
การบรรยายเรื่อง
การบรรยายเรื่อง "คนเมืองไปวัด ปฏิบัติอย่างไร" และฝึกปฏิบัติการทำผ้าห่อคัมภีร์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้เรื่อง"คนเมืองไปวัด ปฏิบัติอย่างไร" และฝึกปฏิบัติการทำผ้าห่อคัมภีร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดการบรรยายฯ ทั้งนี้กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ ความสำคัญและหน้าที่การใช้งานของผ้าห่อคัมภีร์ อีกทั้งยังเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวพุทธจัดทำผ้าห่อคีมภีร์ถวายวัด เพื่อเป็นพุทธบูชาและนำไปห่อพระธรรมคัมภีร์ อันจะเป็นการสืบต่อพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 สิงหาคม 2558 • การดู 283 ครั้ง
การประชุมโครงการการสำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุงคิว)
การประชุมโครงการการสำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุงคิว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการการสำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุงคิว) โดยมีอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร และ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมประชุมวางแผน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 สิงหาคม 2558 • การดู 292 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขอบคุณที่มารูปภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์กองกลาง มช.
เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2558 • การดู 307 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และ อ.ดร. ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านแผนกลยุทธ์และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2558 • การดู 292 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา จัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและทุกส่วนงานนำเทียนพรรษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 • การดู 478 ครั้ง
ต้นเผิ้ง ต้นเทียน
ต้นเผิ้ง ต้นเทียน

ต้นเผิ้ง คือพุ่มดอกไม้ที่ทำจากขี้ผึ้ง ซึ่ง "ขี้ผึ้ง" หมายถึง ที่มาหรือฐานของแสงสว่างแห่งปัญญา ที่ทำเป็นรูปดอก เพื่อมุ่งถวายเป็นเครื่องสักการะในรูปของดอกไม้ ในเชิงปรัชญานั้น ดอกไม้แต่ละดวงหมายถึงความเบิกบาน อันหมายถึงการคลี่คลายไปสู่สภาวธรรมที่ยกระดับแล้ว ต้นเทียน เป็นสัญลักษณ์แห่งการส่องสว่าง และเป็นแสงแห่งปัญญา ซึ่งเป็นแสงที่ขับไล่ความมืดได้แก่กิเลสธรรม ควบคุมด้วยพระธรรมวินัย หงส์ เป็นนกในจินตนาการที่สามารถยกระดับขึ้นสู่สวรรค์ในแง่ของวิญญาณ และยกระดับปัญญาในแง่ของปรัชญาตามคติทางพระพุทธศาสนา
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 • การดู 340 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม "ความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน โดยได้จัดบรรยายให้ความรู้ด้านการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงราย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 • การดู 250 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา
พิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน อาทิ ประวัติความเป็นมาของเครื่องเขินประเภทต่างๆ และการฝึกปฏิบัติการทำเครื่องเขินแบบดั้งเดิมด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการสืบสานงานศิลปหัตถกรรม ด้านการงานอาชีพ รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 • การดู 403 ครั้ง
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและผุ้ปฏิบัติงาน และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผุ้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ถึงแก่กรรม รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของเรือนโบราณล้านนาที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ณ วัดธาตุคำ ตำบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 • การดู 338 ครั้ง
ใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม
ใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม

วารสารร่มพยอม เป็นวารสารที่เผยแพร่ บทความ กิจกรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนักเขียนผู้มีประสบการณ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายท่าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม นำเสนอบทความด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อร่วมเผยแพร่ในวารสารร่มพยอมดังกล่าว ผู้สนใจร่วมอุปถัมภ์วารสารร่มพยอม ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงิน 200 บาท/ปี และสามารถแจ้งการร่วมอุปถัมภ์ได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-943 625 โทรสาร 053-222 680 ดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้!!!
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 • การดู 410 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี โดยมีนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2558 • การดู 283 ครั้ง
การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา
การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา โดยมี อ.สนั่น ธรรมธิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องงานใบตองและจักสานล้านนา การบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังการบรรยายได้รับความรู้และแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอย่างถูกต้องและยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้รับฟังการบรรยายได้ร่วมฝึกปฏิบัติการทำงานใบตองและงานจักสาน อาทิ การทำสวยดอกแบบต่างๆ การสานเครื่องใช้จากไม้ไผ่ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 • การดู 297 ครั้ง