ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 462 รายการ
 
 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา  ปีที่ 27
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ที่จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวสติปัฏฐาน4 ซึ่งเป็นข้อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้รู้หลักการและวิธีการเจริญจิตภาวนา และสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน  โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน ทั้งนี้โดยได้อาราธนา พระธรรมวชิรมุนี วิ.,รศ.ดร เป็นผู้ให้พระกรรมฐาน และอำนวยการฝึกอบรม รวมถึงมีการบรรยาย การปฏิบัติธรรม โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคำสอนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอีกด้วย  
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 • การดู 191 ครั้ง
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นประเพณีของล้านนาในเทศกาลออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงาน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม และบุคลากรจากศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 • การดู 224 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันเอกกฤติคุณ นิโลบล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 • การดู 213 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานบนรถบุษบก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สัการะพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระโคตมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนา โปรดพุทธมารดา ตลอดพรรษา 3 เดือน  โดยพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 • การดู 187 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ  ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด ผ่านกิจกรรม Museum Meeting 2021 โดยมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์รวม 67 แห่งทั่วประเทศ ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการออกแบบกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม รวมไปถึงส่งมอบความรู้ ประโยชน์ และสามารถต่อยอดให้กับสังคมได้ ซึ่งกิจกรรม Museum Meeting 2021 จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 • การดู 305 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานสื่อดิจิทัล การลงรายการจดหมายเหตุ และการใช้งานระบบ Chaing Mai University Dgital Collections (CMUDC) จัดโดย สำนักหอสมุด มช. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลในทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้งาน จัดเก็บ สืบค้น เรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับชุดกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย และเพื่อการบันทึกรายการจดหมายเหตุดิจิทัลบนคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างถูกต้อง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 • การดู 206 ครั้ง
ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 528 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย (19 กันยายน 2565)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย (19 กันยายน 2565)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรก โดยจัดกิจกรรมพิเศษให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โดยไม่เสียค่าเข้าชม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประดิษฐ์งาน Crafts Workshop "สานส้อมดอก ตอกล้านนา" เครื่องประดับดอกไม้ จักสานไม้ไผ่ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ พิพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 572 ครั้ง
พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565 • การดู 488 ครั้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร "การถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการในหลักสูตรการถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลลวงเหนือ ได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพและสามารถต่อยอดการขายสินค้าหัตถรรมทางออนไลน์ และยกระดับสินค้าให้สามารถขายได้ในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2565 • การดู 450 ครั้ง
กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 8 กันยายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาทิ ดนตรีล้านนา หุ่นกระบอกล้านนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนา และการฟ้อนรำล้านนา และการทัศนศึกษาวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2565 • การดู 503 ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน  
เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 • การดู 465 ครั้ง
พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี  ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2553 จนถึง 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งทั้งสองท่านได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในการบริหารและพัฒนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีผลงานในการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรสำนักฯ อดีตบุคลากรผู้อาวุโสสำนักฯ และลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่    
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 • การดู 758 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 494 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 491 ครั้ง
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ ภายใต้โครงการเรือนพื้นถิ่นล้านนา “เฮือนเก่า เฮาฮักษา” ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเรือนโบราณที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ในชุมชนสันป่าตอง จำนวน 10 หลัง ได้แก่      1. เฮือนป้อน้อยสิงห์แก้ว โดย พ่อครูโพธิ์ทอง คำภีระ      2. เฮือนแสนคันธา โดย พ่อทนายถวิล ไชยมณี      3. เฮือนป้อตุ้ยหนานทิม โดย แม่อำนวย โพธิ      4. เฮือนป้ออุ๊ยนวล แม่อุ๊ยปุ๊ด โดย แม่เทียมตา วิธุรัตน์      5. เฮือนแปแม่ครูพรพิมพ์ โดย แม่ครูพรพิมพ์ ไชยยารักษ์      6. เฮือนเชียงบุญ โดย แม่ครูอาภรณ์ สุวรรณเลิศ      7. เฮือนแม่อำพร โดย แม่อำพร เรือนมูล       8. เฮือนป้อตุ้ยใส่ – ตุ้ยปัน จันทร์ไชย โดย พ่อบุญธรรม สิงห์กันท์      9. เฮือนแสนกุย มหาอินทร์ โดย อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์      10. เฮือนป้อน้อยคำ โดย ร้อยตำรวจตรีเพชร เรือนจันทร์      โดยเรือนโบราณในชุมชนสันป่าตองทั้ง 10 หลัง นี้ได้ร่วมดำเนินการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการจัดการเรือนโบราณล้านนา กับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดเก็บเป็นคลังความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งชุมชนสันป่าตองเป็นชุมชนนำร่อง ที่ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหอศิลป์สันป่าตอง โดยมีอาจารย์รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ เป็นผู้นำสำคัญที่มีส่วนช่วยอย่างมาในการร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณ และพัฒนาร่วมกันกับเจ้าของและทายาทเรือนต้นแบบทั้ง 10 หลัง จนมีความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะอนุรักษ์เรือนโบราณภายในชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการเรือนโบราณล้านนาในอนาคตต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 • การดู 435 ครั้ง