ดอกสัก

ข่าวผู้บริหาร


ทั้งหมด 166 รายการ
 
 
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำบุญและสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หน่วยประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 11 มิถุนายน 2558 • การดู 543 ครั้ง
 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด ซึ่งนำโดยคุณเอนก เจียมพิทยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบริษัทเจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด ได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแอ่วเฮือนไตลื้อ และร่วมฝึกประดิษฐ์งานหัตถกรรมดุนโลหะ และวาดภาพบนร่ม ในงานดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2558
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2558 • การดู 755 ครั้ง
การสัมมนา เรื่อง ชุมชนศิลปะเชียงใหม่: ธุรกิจของศิลปะ (The Business of Arts: A Mini Symposium)
การสัมมนา เรื่อง ชุมชนศิลปะเชียงใหม่: ธุรกิจของศิลปะ (The Business of Arts: A Mini Symposium)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา เรื่อง "ชุมชนศิลปะเชียงใหม่: ธุรกิจของศิลปะ" (The Business of Arts: A Mini Symposium) ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Chiang Mai Art Conversation (C.A.C.) โดยมี Mr.Thomas White ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ กรุงเทพฯ และ Mr.Hossein Famani ทูตวัฒนธรรมศิลปะ สหรัฐอเมริกา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 • การดู 508 ครั้ง