ดอกสัก

ข่าวผู้บริหาร


ทั้งหมด 169 รายการ
 
 
การบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living Museum” ในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดงานเทศกาลและอีเวนท์ในภาคเหนือ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ดำเนินการโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้จัดงานเทศกาลและอีเวนท์ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวม 35 คน
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2560 • การดู 623 ครั้ง
นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560
นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560

นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มอบรางวัล “เพชรสยาม” แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น มีความรู้และประสบการณ์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทุกปี ถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 23 นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัล “เพชรสยาม” ในสาขาขนบธรรมเนียมประเพณี จากองคมนตรี ฯพณฯ ท่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถ สมควรได้รับรางวัล "เพชรสยาม” ประจำปี 2560 จำนวน 5 ราย หนึ่งในนี้ ได้แก่ นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละทำความดี จะได้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นๆ           นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “เพชรสยาม” ในสาขาขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานด้านขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนามายาวนาน นำองค์ความรู้มาเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้อย่างกว้างขวาง หน่วยงานรวมทั้งองค์ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เมื่อมีกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมของล้านนา มักจะเชิญนายสนั่น ไปเป็นเจ้าพิธีแทบทุกครั้ง           นอกจากนี้ นายสนั่น ธรรมธิ ยังได้เขียนบทความที่เป็นความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมลงตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทั้งในวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปี เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานทั่วไป เมื่อครั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับมอบหมีแพนด้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสนั่น ก็ได้รับเชิญไปทำพิธีรับขวัญตามประเพณีล้านนา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2560 • การดู 541 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 12 สิงหาคม 2560 • การดู 530 ครั้ง
ผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ผศ.มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานทำนุบำรุงและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โครงการและกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2560 • การดู 834 ครั้ง
ส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) จากการร่วมใจกันประดิษฐ์ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอาสา เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำการส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 300 อัน ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นี้
เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 • การดู 632 ครั้ง
โครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนาม
โครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนาม

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้รับเชิญจาก Hue Monument Conservation Center เมืองมรดกโลก ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและหารือในการริเริ่มโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือจากต่างชาติ ตามแนวทางโครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2560 • การดู 713 ครั้ง
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มารูปภาพ: งานประชาสัมพันธ์ มช.
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560 • การดู 412 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อร่วมประชุมวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 • การดู 502 ครั้ง
ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 • การดู 633 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 • การดู 710 ครั้ง
การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 • การดู 790 ครั้ง
ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัมฒนธรรม ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่”ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในงานมีนิทรรศการความเชื่อและศรัทธาในผีบรรพบุรุษชาวล้านนา พิธีกรรมโบราณ การฟ้อนบวงสรวงโดยเหล่าบรรดาม้าขี่ที่นั่งผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ์ และผีเจ้านายจากเมืองเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน เพื่อรำลึกถึงและแสดงกตัญญุตาคารวะแด่บรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ และบรรพชนล้านนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบวงสรวงผีอารักษ์และผีบรรพบุรุษของล้านนาสืบต่อไป ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 • การดู 997 ครั้ง