ต้อนรับนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ต้อนรับนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2562 • การดู 892 ครั้ง
 
ย้อนกลับ