นายสนั่น ธรรมธิ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 50 ปีไทยนิวส์ 50 คนเด่น

นายสนั่น ธรรมธิ  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 50 ปีไทยนิวส์ 50 คนเด่น
 
นายสนั่น ธรรมธิ บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 50 ปีไทยนิวส์ 50 คนเด่น ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
 
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 • การดู 439 ครั้ง
 
ย้อนกลับ