การสัมมนา เรื่อง ชุมชนศิลปะเชียงใหม่: ธุรกิจของศิลปะ (The Business of Arts: A Mini Symposium)

การสัมมนา เรื่อง ชุมชนศิลปะเชียงใหม่: ธุรกิจของศิลปะ (The Business of Arts: A Mini Symposium)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา เรื่อง "ชุมชนศิลปะเชียงใหม่: ธุรกิจของศิลปะ" (The Business of Arts: A Mini Symposium) ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Chiang Mai Art Conversation (C.A.C.) โดยมี Mr.Thomas White ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ กรุงเทพฯ และ Mr.Hossein Famani ทูตวัฒนธรรมศิลปะ สหรัฐอเมริกา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง pdf-document.pdf

เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 • การดู 592 ครั้ง
 
ย้อนกลับ