พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ "นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์" สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ช่างฟ้อน) ประจำปี 2559

 

นายสนั่น ธรรมธิ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559 และเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลรองเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 
เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 • การดู 272 ครั้ง
 
ย้อนกลับ