พิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2019 : กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2019 “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

 
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 • การดู 345 ครั้ง
 
ย้อนกลับ