นักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  

 
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 • การดู 293 ครั้ง
 
ย้อนกลับ