คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 • การดู 385 ครั้ง
 
ย้อนกลับ