พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม "งานปูนปั้นล้านนา"

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา และกล่าวปิดโครงการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2561 • การดู 956 ครั้ง
 
ย้อนกลับ