การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สลากย้อมล้านนา"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง”

          สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสลากย้อมของชาวล้านนา ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง” ซึ่งมีการจัดบรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาเรียนรู้ประเพณีสลากย้อมของคนยองในล้านนา ณ บริเวณสะพานศรีวิจัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2560 • การดู 849 ครั้ง
 
ย้อนกลับ